1.Modül Transterapi

1.Modül Transterapi

TRANSTERAPİ EĞİTİMİ

Transterapi’de en büyük amaç; kişinin ‘Teta Seviyesi’ne düşmesi için yapılan telkin ve enerji çalışmalarıyla atalardan, enkarnik hayatlardan, ruh parçalarından, spatyomdan, anne karnında geçen süreçten, doğum esnasından, doğduktan günümüze kadar geçen zaman diliminden gelen ve bilinçaltına yerleşen blokelerin tespiti, çerçevelenmesi, tanımlanması ve değiştirilmesi ilkesine dayanan komplike bir sistemdir.

Transterapi, yatarak, ayakta ya da oturarak gerçekleştirilir. Bunun amacı; kişinin fiziksel olarak hareket serbestisinin olması gerekliliğidir. Hastalıklarda uygulanan tıbbi yöntemlere yardımcı bir yöntemdir. Trans çalışmalarının, genellikle ruhsal, duygusal ve zihinsel hastalıklarda sonuç alındığı bildirilmiştir. Fiziksel rahatsızlıkların, başlangıç noktasının ruhsal, duygusal ve zihinsel blokajlar olduğu bilinmektedir. Fiziksel problemlerin şifalanması içinde, bu blokelere odaklanan Transterapist, kişinin bilinçaltındaki problemle ilgili holograma gider ve o hologramdaki blokenin tespiti ile çözümü için ‘yüzleşme’ gerçekleştirir.

Transterapi ile diğer yöntemler arasındaki en büyük fark; Transterapist’in, terapiye alınan kişinin hologram görüntüsü açıldığında, % 75 yakınlıkta hissedebilir ve hatta görebilir olmasıdır. Bunun inandırıcılığı ilk etapta zordur fakat eğitimde kullanılan teknik ve yöntemlerin belirli rutinlikte kullanılmasıyla, Transterapistin 3 ay gibi kısa süreç içinde başarıya ulaştığını göstermiştir.

Transterapi’de, Terapist, danışanında teta halindeki bilinçaltı durumunu oluşturabilmesi için kullandığı yöntemlerden biri, çerçeve tekniğidir. Danışan, olması gereken seviyeye geldiğini, hologramı görüp görmediğini eğitim sırasında kullandığı tekniklerle pekiştirir.

Transterapi’nin Uygulanma Yöntemleri

Transterapi şifasında birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunların en başında, 3.göz önünde belirli senkronizede döndürülen elin ve Terapist bu noktada etkileyici bir sesle ve senkronize kelimeleri söylemesi ile gerekli telkinleri vermesidir.
Diğer birçok yöntemde kişiler uykuya geçerken, Transterapi’de uyku hali gerçekleşmez. Çünkü bu terapide derin uyku hali istenmemekte, önemli olan hologramlara ulaşmaktır. Kişide gevşeme meydana gelmesi önemlidir. Kişi, terapi sonrasında, terapiye giriş ve çıkış anlarını ve kendisine söylenenleri hatırlayabilmektedir. Daha ileri safhalardaki terapilerde; bilinçaltı pasif durumdan aktif bir duruma geçmektedir. Kişi, terapi sonrasında, terapi esnasındaki konuşmaları ve telkinleri hatırlayamamaktadır.

Bu çalışmalarda, insanların en çekimser kaldığı konu; terapi sırasında kişiye her istenilen yaptırılabilir olunduğuna ve uyursa tekrar uyanamayacağına inanılmasıdır. Bu durum, Transterapi’de asla söz konusu değildir.

Bu tarz terapiler, hastalıklarda ve kişisel gelişim alanında da kullanılmakta olup, Yaşam Koçları, Reiki Masterlar, Bioenerji Uzmanları gibi alternatif tedavi ile ilgilenen şifacılar için, tamamlayıcı, destekleyici bir terapi yöntemidir. Çalışmanın, motivasyonu arttırıcı bir özelliği vardır. Okul hayatındaki öğrenciler, sınav öncesi ve sınav sonrası stres durumlarından çıkabilmeleri için Transterapi uygulanabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT:
Transterapi uygulaması tıbbi teşhis ya da tedavi uygulaması olmayıp; bilinçaltı ile enerji beden bağlantısının kurulmasını sağlayan bilimsel bir uygulamadır. Kişinin rahatsızlıkları için Transterapist asla kesin teşhis ve tedavi iddiasında bulunamaz. Söz ya da garanti veremez. Transterapi Seansı, bilinçaltı güdümlerinin belirlenmesi, çerçevelenmesi, tanımlanması ve değiştirilmesi ile dünyevi bakış açısını revize ederek sistem bozukluklarını ortadan kaldırır. Tıbbi tedavi ve kontroller, kişinin sorumluluğundadır.

Transterapi, güncel herhangi problem yada problemlerin, bilinçaltı güdümlerinin belirlenmesi, çerçevelenmesi, revizyonu ve tekrar güdümlerin işlenmesi prensibine dayanır. Atalar ve ruh parçalarından gelen ruhani problemlerin yanısıra anne karnında geçen süreçten gelen travmatik problemler, doğum anı ve doğumdan günümüzer kadar geçirilen süreçteki tüm problemsel güdümlerin belirlenmesini kapsar.

Randevu ile çalışılır. Terapi 30 dk ile 120 dk arasında sürebilmektedir.

Transterapi çalışmaları, geçmiş çağlardan bu yana, revize olarak günümüze kadar geldiğini görmekteyiz. Kişinin derin trans haline alınarak bilinçaltına girilmesi ve buradaki blokelerin tespit edilerek çerçevelenmesi, çerçevelenen blokenin gerekiyorsa silinmesi gerekiyorsa revize edilmesi gerekiyorsa da aynen bırakılması yolun ile şifa gerçekleştirilebilir. Ataların yaşanmışlıkları, günümüzde yaşadığımız problemlerin altyapısını oluşturmaktadır. Eğer ki bilinçaltı katmanlarında, bu blokeler bulunabilirse ve terapi esnasında da net şekilde ortaya çıkarılabilirse şifa oluşur.

Hem cins, karşı cins, para, iş, kariyer, fiziksel ruhsal duygusal zihinsel problemlerde Transterapi oldukça etkin rol oynar. Eğitimi alan bir Transterapist, eğitim süresi boyunca altığı bilgiler doğrultusunda, yakın çevresinden başlayarak terapi yapmaya başlamalıdır. Renk çalışması denilen çalışma ile kişinin trans halinde iken görüklerinin, terapist tarafından da hissedilmesini hatta süreç içerisinde %50-60 gibi görmesini de sağlayacaktır. Bu duruma aurasal bilgi okuma da denilebilir.

Hemen Ara:
Cep: 0530 966 2576
Sabit: 02423162576

Ya da biz seni arayalım:

HEMEN ARA
YOL TARİFİ AL
× How can I help you?