Çakra Şifa Nedir?

Neden Çakraları Bilmem Gerekiyor?

Çakralar, vücudun enerji sistemini anlamak için çalışan güçlü rehberlerdir. Çakranın kavramını anladıktan sonra, bedeninizin durumunun arkasındaki nedenleri anlamaya başlarsınız.

Her çakra, belirli bir renk ve titreşimle temsil edilir. Aynı zamanda bir yaşam temasını ve mücadeleyi temsil eder.

Çakraların kemikler, organlar ve o bölgedeki tüm vücut dokusu dahil, vücudun belirli bir bölgesini yönetmek gibi önemli görevleri vardır.

Bu blog yazımızda, bir enerji sistemi olarak görev yapan çakraları açıklamaya çalışacağız. Açıklamaya geçmeden önce bilmeniz gereken bedenimizin, zihnimizin ve ruhumuzun enerjiyi güç olarak nasıl kullandığı gerçeğidir.

 

Enerji Sistemi Olarak Beden Vücuda Nasıl Güç Verir?

Enerji, güç ile eş anlamlıdır. Enerjiyi harcadığımızda, güç yaratırız. Hayatta gücümüzü nasıl kullandığımızla alakalı hep bir seçeneğimiz vardır.

Yaşamlarımızı nasıl yaşadığımız, gücümüzün tükenmesine ve güçsüz hissetmemize sebep olabilirken, gücümüzü korumamızı ve daha güçlü olmamızı da sağlayabilir.

Amaç gücümüzü doğru şekilde kullanmaktır. Bazı davranışlar, gücümüzü başkalarına vermek, geçmiş olaylar ve kendimizin dışında bize hizmet etmeyen her şeyi yapmak gibi adımlar gücümüzü kaçınılmaz bir şekilde zorlar.

Bunun tam tersi olarak moralimizin artmasını sağlayan, bize amacımızı yerine getirmemiz, fiziksel ve duygusal olarak güçlü hissetmemiz için gerekli kaynakları sağlayacak güçlendirici davranışları da tercih edebiliriz.

 

Peki siz gücünüzü nasıl kullanıyorsunuz?

İyileşmek için her seviyede güce ihtiyacınız olduğunu hatırlatmak isteriz.

Eğer kendini güçlü hissetmiyorsan, iyileşme gücünden o kadar yoksun kalacaksın. Güçsüz olduğunuzda, geleceğinizden geçmişi yeniden yaratıyor iken, güçlendiğinizde ise daha iyi bir gelecek yaratabiliyorsunuz.

Güç, bedeninizi, aklınızı ve ruhunuzu yerine getirmenin önemli bir anahtarıdır.

 

Enerji Sistemi Olarak Çakralar – Çakra Nedir?

Çakra kelimesi, Hindistan kökenli bir kelimedir. Zihin ile madde arasındaki birleşme noktaları olarak görev yapan çakralar, temel enerji girdaplarıdır.

Çakralar, vücudumuzu beslemek için yaşam gücü enerjisi almamıza izin verirler. Bir çakra şekillendirilir ve enerjiyi vücudun ana giriş noktalarına yönlendiren bir huni gibi hareket eder.

Çakralar bloke edildiğinde veya kapandığında, enerji alımımız azalır. Bu nedenle de en uygun seviyede çalışma yeteneğimizi yitirmeye başlarız.

Çakralar, fazladan duygusal algı sahibi olmayanlar için algılanamaz, ancak, vücudumuzda titreşen, enerjili ve güçlü hissetmemizi sağlayan enerji miktarından sorumludurlar.

İnsan vücudunun yedi ana enerji merkezi (çakrası) vardır. Şimdi gelin hep birlikte bu çakraları inceleyelim:

 

1- Kök Çakra

Aileniz ve fiziksel çevrenizle ilişki kurmayı öğrenmek, bu çakranın temel dersidir. Organlar ve fiziksel fonksiyonlar, uyluk, buzağı, alt ve anüstür.

Kök çakra, fiziksel canlılığınızı ve topraklamanızı temsil etmesiyle bilinir. Bolluk, önemlilik ve sahiplenme açısından güvenlik duygunuzla ilgilidir.

Bu çakra ile ilgili sorunlar, fiziksel güvenlik için bir korku olduğunda ortaya çıkar.

 

2- Sakral Çakra

Bu çakranın esas dersi, başkalarıyla ilişki kurmayı öğretmedir. Organlar ve fiziksel fonksiyonları ise, cinsel organlar, kalın bağırsak, alt vertebra, pelvis, kalça bölgesi ve mesane ekleridir.

Sakral çakra, yaratıcılığınız, cinsel enerjilerinizi, yaşam tohumlarını yetiştirme ve doğurma yeteneğinizi barındırır. Başka kişilerle ilişki kurma yeteneğinizle ilgili olduğu için ‘ilişki çakrası’ olarak da bilinir.

Bu çakra ile ilgili sorunlar, yaratıcılığı, finansal ve cinsel gücü içeren konular olduğunda ortaya çıkar.

 

3- Solar Pleksus Çakrası

Kendi kendinizle ilişki kurmayı öğrenmenizi sağlayan bu çakranın organları ve fiziksel fonksiyonları karın, üst bağırsak, adrenal bezleri, orta omurga, karaciğer, safra kesesi ve dalaktır.

Solar pleksus çakrası, kimliğimizi veya kendimiz hakkında nasıl gördüğümüzü ve hissettiğimizi temsil eder. Kendine saygı duymanın, içsel gücün ve sorumluluk duygusunun kaynaklandığı yerdir.

Bu çakra ile ilgili sorunlar ise kendi kimliğimizin korkusundan veya kimliğimizi kaybetmekten kaynaklanmaktadır

 

4- Kalp Çakra

Sevgi vermeyi ve almayı öğrenmeye yardımcı olan bu çakranın organları ve fiziksel fonksiyonları kalp, dolaşım sistemi, akciğerler, omuzlar, kollar, kaburgalar, göğüs, diyafram ve timus bezidir.

Kalp çakra, kalbin merkezindedir. Bizim duygusal algılayıcımız olan bu çakrada duygusal güç, sevgi ve şefkat hem verilir hem de alınır. Duygusal algılayıcı olduğu için bize sevilmediğimizi veya yaralandığımızı söyler.

Bu çakra ile ilgili sorunlar, sevgi alıp veren, sınırlı bir aşk tecrübesi olduğunda ortaya çıkar.

 

5- Boğaz Çakrası

Gerçek kendini ifade etmeyi öğreten bu çakranın organları ve fiziksel fonksiyonları boğaz, tiroid, trakea, boyun omurları, ağız, diş, diş etleri, paratiroid ve hipotalamusdur.

Seçim ile ilgili olan boğaz çakrası, yaptığımız her seçimin bir iktidar eylemi olduğu ve olumlu ya da olumsuz bir sonucu olduğu kavramıyla ilgilidir. Boğaz, irademizin ifadesini temsil eder.

Bu çakra ile ilgili sorunlar, kendini ifade etme sorunlarından kaynaklanmaktadır.

 

6- 3. Göz Çakra

Bu çakranın temel dersi, daha yüksek bir perspektife sahip olmayı öğrenmektir. Organlar ve fiziksel fonksiyonları, gözler, kulaklar, burun, beyin, nörolojik sistem, hipofiz ve epifiz bezleridir.

  1. göz çakrası, dünyaya bakış açımızı, açık fikirli durumlarda gerçeği görme yeteneğimizi yakalar. Bu nedenle, psikolojik özelliklerimizle ilgilidir. Kaş çakrası, bilgeliğin çakrasıdır.

Bu çakrayla alakalı sorunlar, çocukları çevreleyen, yaratıcılık, maddi ve cinsel gücü olan sorunlar olduğunda ortaya çıkar.

 

7- Taç Çakra

Tüm bu olanlarla bağlantı kurmayı öğrenmek, taç çakranın temel dersidir. Organlar ve fiziksel fonksiyonları ise, merkezi sinir sistemi, kas sistemi ve cilttir.

Taç çakrası, ilahi ruhla, ruhunuzun enerjisinin akışıyla bağlantınızdır. Bu çakra ile ilgili sorunlar genellikle, yaşamda anlam, dürüstlük ve inanç eksikliği olduğunda ortaya çıkar

 

Çakraların Amacı Nedir?

Çakra iyileşmesinin amacı, kişisel güçlü ve zayıf yönleri tespit ederek, bunların bir enerji sistemi olarak vücudunuzun genel durumunu nasıl etkilediğini daha iyi anlamanızı sağlamaktır.

Çakraların temel görevi, davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı anlamanız için bir çerçeve sağlamaktır. Bu sayede daha iyi olmanın yollarını öğrenmeyi başarırsınız.

Vücudumuzda bulunan yedi çakranın her birinin kendi bütününü oluşturan bir teması veya kişiliği vardır. Evrensel olan çakra şifa herkese uygulanabilir.

Çakraları anlamak, sizi fiziksel, duygusal ve psikolojik yapınızla bir yolculuğa çıkaracak ve dikkatinizi yaşamınızdaki şifa gerektiren alanlara götürecektir.

Çakralar fiziksel, duygusal zihinsel ve ruhsal sağlık ve iyiliğe adım atma kapısıdır.

Çakra iyileşmesi sizin, var olmadığınızı düşündüğünüz yönler vasıtasıyla, kendinizi daha dengeli, huzurlu ve neşeli bir iyileştirme yolculuğuna çıkmanıza yardımcı olacaktır.

 

Çakraları Kullanma – Çakra Şifa Yolculuğuma Nasıl Başlarım?

Çakraları kullanmanın en etkili yolu, şu anda sahip olabileceğiniz herhangi bir rahatsızlığı yöneten çakraya yönlendirmektir.

Şu detayı vurgulamak isteriz. Çakra iyileşmesinin yararlarını deneyimlemek için herhangi bir rahatsızlığa veya hastalığa ihtiyacınız yoktur. Öncelikle tüm çakraların ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenin. Yeni farkındalık seviyenizin sizi nereye götürdüğünü görün.

Zihniniz ve bedeniniz arasındaki bağlantıyı anlayarak çakra iyileşmesine daha da yöneldikçe, çakraların insan doğasının bir yansıması olarak ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz.

Farklı şifa teknikleriyle alakalı daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilir veya blog yazılarımızdan yararlanabilirsiniz.