PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Funda Helin Karakılıç
Psikolog 

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü %80 burslu okumaya hak kazandı ve Yüksek Onur Öğrencisi olarak bitirdi. Lisans Öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır. 

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gönüllü staj yapmıştır. Aynı zamanda Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde birçok atölye ve seminer yapmış olup Eğitim Koordinatörlüğü olarak gönüllü staj yapmıştır. Bu süreçte, Çocuk ve ergenler ile çalışan Psikolog Funda Helin Karakılıç, çeşitli meslek içi eğitimlerin organizasyonu ve içeriklerinin oluşturulmasının yanı sıra, enstitü bünyesinde yürütülen çeşitli bilimsel araştırmalarda da görev aldı. Lisans programında, ‘’Sınav Kaygısı ve Akademik  Performans Arasındaki İlişkisi’’ başlıklı tez çalışmasıyla Electronic International Journal of Education, Arts and Science Dergisi'nde yayınlanmıştır. 

Lisans dönemi boyunca birçok eğitim ve seminerlere katılmış, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi, Çift ve Aile Terapi, Cinsel Terapi,  Mindfulness Temelli Şefkatli yaşam , Kabul ve Kararlılık, EMDR,  MMPI, Çocuk Değerlendirme Testleri, Moxo Dikkat Testi, Tat ( tematik algı testi ) ve Klinik alanda kullanılan birçok test eğitimini almıştır.

Psiko-Terapi için İlgilenilen ve Uzmanlaşılan Alanlar
- Boşanma Süreci ve Çocuk
- Ergenlik Çağı Sorunları
- Ebeveyn Danışmanlığı
- Depresyon
- Panik Atak
- Davranış Bozuklukları
- Mesleki Rehberlik
- Öfke Kontrolü
- İlişkide İletişim Problemleri
- Özgüven Problemleri 
- Sınav Kaygısı
- Stres Yönetimi
- Motivasyon
- Kabul ve Kararlılık
- Cinsel Terapi
- Bireysel Terapi 
- Fobiler 
- Alkol - Madde Bağımlılığı
- Yeme Bozuklukları
- Uyku Problemleri 
- Destek ve Takip