Medyumik Veri Okuma

Kendini geliştiren ve daha yüksek bilgilere ulaşan insanoğlu, evren içerisinde daha geniş bir alana nüfus etmek, kendini gerçekleştirmek ve yaşamında bir iz bırakmak üzere çeşitli arayışlarını sürdürmekte… Kendi hakkında bildikleri ve başka şeyler hakkında bildikleri ile kendi değerini yükseltmeye, etki alanını genişletmeye, meraklarını gidermeye ve merak edenlere cevap vermeye odaklanınca aradığı bilginin sınırının olmadığını öğrenmekte… Yaşamış olduğu coğrafyadan daha uzaklarda, dünya üzerinde var olan, kainatı ilgilendiren bilgilere ulaşmak, bu bilgilerin niteliğini arttırmak, sadece kişileri değil, kitleleri hatta toplumları ilgilendiren verileri çekebilmek üzere neler yapmak mümkün? Bu merak, insanların medyumik veri okuma dediğimiz alana merak duymasının da ana nedenlerinden biri…

Zamanlar arası, mekanlar arası verileri birleştirebilmek, geçmiş ile geleceği bağdaştırabilmek ve şu anda gerçekleşen soru, sorun, durum ne var ise bunlara odaklanarak çözebilmeye yönelik çalışmalar yapmak isteyenler Medyumik Veri Okuma ile yakından ilgileniyorlar.

Ruhaniyetten bilgi çekmek mümkün mü? Eğer mümkünse, bu hangi yollarla yapılabilir? Bunun araçları neler? Kişi, bugüne kadar limitlerini öğrendiği öğrenme sınırlarının daha da dışına taşabilir mi? Ne hakkında daha çok ne öğrenebilir? Bunu anlayabilmenin bir yolu olarak Medyumik Veri Okuma Eğitimi alınabilir. Medyumik Veri Okuma, herhangi bir materyale ihtiyaç duymayan, kişilerin zihninin teta seviyesine düşmesi ile ruhaniyetten bilgi çekebileceği bir çalışma modelidir.

Medyumik Veri Okuma Nedir?

Kişinin ruhaniyet ile bağlantıya geçmesinin kaideleri de vardır. Bu kaidelerin başında, tek başına değil, birden fazla kişi ile ruhaniyetten bilgi çekilebileceği gerçeğidir. 3 kişi, 5 kişi ya da 7 kişi gibi, tekli sayılarda kişilerin bir araya getirdiği grupta, bu kişilerin dünyevi enerjilerini bir araya getirmesi, bilgi çekmek için gereken kaidelerden biridir. Çağımızda yaşayan insanlardan çok önce yaşamış olan erenler, dervişler, peygamberler, günümüzde rastladığımız insanlardan farklı yönleri olan kişilerdir. Bu kişilerin bilinç düzeyleri bizlerin bilinç düzeyinden farklıdır. Bu bilinç düzeylerine ulaşmak için, oluşturulacak grubun bireylerinin de bilinç düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Medyumik Veri Okuma, kişinin bilinç düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar bütünüdür.

Medyumik Veri Okuma ile medyumlu birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü Medyumik Veri Okuma, tamamen ruhani bilgi alma ve bunun yorumlanması anlamına gelmekedir. Kişisel, kitlesel, dünyevi, ruhani, alemler arası, kainatsal, geçmiş odaklı bilgilerin kanal vazifesi görerek derlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması eğitimidir.

Medyumik Veri Okuma Eğitimi Nasıl Alınır?

Medyumik Veri Okuma Eğitimi almak için öncelikli olarak Aurasomatik Okuma Eğitimini almış olmak gerekir. Aurasomatik Okuma Eğitimini aldıktan sonra kişinin yeteneğini belirli bir süre tecrübe etmesi gerekir.

Medyumik Veri Okuma Eğitimi 3 gün sürmektedir. Eğitim sonra erdikten sonra da belirli sıklıklarda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları sürdürmek gerekir.

Hemen Ara:
Cep: 0530 966 2576
Sabit: 0242 316 2576

Ya da biz seni arayalım:

HEMEN ARA
YOL TARİFİ AL
× How can I help you?