escort malatya sex hikaye ankara escort adana escort kayseri escort mersin escort eskişehir escort malatya escort antalya escort escort bayan Maltepe Escort Konya escort

Niyet Tezahürü Eğitimi

Niyet Tezahürü, dünyevi ve Ruhan anlamda şifa, bolluk ve bereketi içinde taşıyan bir yaşamı elde etmenin yollarının aranmasıdır. İstek, talep ve duaların gerçekleşmesi için niyet ederken, bu beklentinin gerçekleşmesine engel olan düşünce kalıplarını ortadan kaldırmak, uyurken bile niyete hizmet eden duygu ve düşünce seviyesinde kalabilmek için çeşitli teknikler kullanılır.

Henüz gerçekleşmemiş, şu anda, yalnızca olması dilenmiş “ruhaniyet” olarak adlandırabileceğimiz oluşumun ne olduğunun irdelenmesi, tam olarak neyi ifade ettiğinin ortaya çıkarılması gerekir. Kişinin niyetleri ile ilişkisini belirleyen iç enerji dengesi, dış bağlantıların seviyesinin dengelenmesi, auranın korunması, niyet edilen ruhaniyet enerjisinin en açık tanımının yapılması, düşüncenin sahip olduğu gücün ve sahip olunan dünyevi zihnin gerçekleştirebileceklerinin ortaya konması tekniklerin yardımı ile mümkün olacaktır.

Paralel evren dediğimiz diğer alemler arasında dolaşımda ve hareket halinde olan, bilinçli ilerleyen düşünce sınırlarının belirlenmesi, bilinçli düşünce ağlarının uykudaki yansımasının kurgulanması, kelimelerin sahip olduğu gücün konuya dahil edilmesi, işaretlerin kullanılması bu yapılandırmanın temellerinin bir kısmıdır. Göz enerjisinin aktif hale getirilmesi, doğabilecek psişik saldırılara karşı önlem alınması, niyete etki eden ve niyet ile tesir içinde bulunan her olgunun üzerinde durulması, gerçekleştirmeye yönelik çalışmanın yapılması, zenginlik geldiğinde gör-tut-aktar şeklinde özetlenebilecek felsefenin hayata geçirilmesi gibi önemli tekniklerin üzerinde duran bir eğitimdir. Niyet tezahürü eğitimi, kişinin hayatını önce tasarlayıp sonra da tasarısını hayata geçirmesinin yollarını öğrendiği dolu, zengin, faydalı, işlevsel içeriklerin toplamıdır.

Fiziksel olarak sürdürdüğümüz  hayatımızda istediklerimizi ve niyetlendiklerimizi gerçekleştirebilmemizde düşünce kalıpları büyük bir rol oynar. Hangi gerçekliğe varmak istiyorsak, o gerçekliğe bizi ulaştıracak düşünce kalıpları oluşturmamız gerekir. Oluşturduğumuz bir düşünce kalıbının ruhani alemde de hayat bulup dünyamıza dönebilmesi için bu düşünce kalıbını aktif ve enerjik bir şekle getirmemiz gereklidir. Bugün düşünce kalıpları dediğimiz evrenler arası dolaşan, isteğimize hizmet eden kavram eski zamanlarda bambaşka isimlerle ifade edilmiş ve inançlarında yer bulmuştu. Geçmiş dönemlerde, halk arasında, anlaşılabildiği kadarıyla dile döküldüğünde, bizim üretmiş olduğumuz bir düşünce kalıbı, halk arasında “cin” olarak adlandırılıyor olabilirdi. Bunun nedeni, oluşturulan düşünce kalıbının bir varlık olarak algılanıyordu. Bu oluşturulan varlık, yani düşünce kalıbı, paralel evrende dolaşımda olan, diğer evrenlerdeki sahip olunan bilgileri bir araya getirerek, bu düşünce kalıbını oluşturan kişiye hizmet etmek üzere donanıyordu. Nitekim, günümüzde artık çok iyi bilinen, bir bilim kuşağı insanının da aklının erdiği “Kuantum”un prensiplerine göre, bir düşüncenin enerji ile donanarak varlık gösterebilmesi için paralel evrenlerde bulunması, o evrenlerde bu düşüncenin gerçekleşme ve yansımalarının deneyimlenmesi ve ardından bu düşünce kalıbının dünyevi yaşamlarımızda gerçekleşiyor olması gerekirdi.

Niyet Tezahürü Eğitimi Neden Gereklidir?

İnsanın bilinçaltında bloklaşmış negatif açmazların ortaya çıkarılması, sınırlandırılması, temizlenerek ortadan kaldırılması, yerine yeni olumlu, işlevsel düşünce yapılarının oturtulması için bereket çalışmaları gereklidir. Bilinç seviyesinde şifa, bolluk ve bereket, zenginlik hissini derin uykuda bile oluşturabilmek için bereket çalışmaları gereklidir.

Bir isteğin, niyetin, duanın ya da talebin gerçekleşmesi için hizmet edenlerin başında kelimeler gelir. Doğru kelimeler doğru düşünce kalıpları ile olur. Ne kadar niyet edilse de, yanlış kelimeler kullanılırsa, niyetin tezahürü gerçekleşmez. Niyeti belli olup da, ağızdan çıkan kelimelerle tezahüre engel olan bir zihin kendi kendini engeller vaziyettedir. Bu nedenle, kelimeleri doğru kullanmak niyetin hızla gerçekleşmesine imkan sağlar, bu bilinç ve farkındalığı edinmek “Niyet Tezahürü” eğitiminin parçasıdır.

Niyet tezahüründe, kelimeler kadar önemli olan bir başka etken ise, Sanskritçe’den gelen mühür de denen işaretlerin aktif kullanımı önemlidir. Gözden çıkan enerjinin işaretlerle desteklenmesi için göz pozisyonlarını öğrenmek gerekir. Kişinin farkında olmadığı, kendisinden ya da dışarıdan kaynaklanan psişik saldırılardan etkilenmemek, psişik saldırılardan korunmak için öğrenilmesi gereken pek çok bilgi bu eğitimin içeriğindedir. Kişinin isteksizce ve bilinçsizce kendine yaptığı bir kötülük olarak, oluşmuş düşünce kalıplarının etkisiyle kendini alt etmesi, blokajlarının etkisinde kalması, mecburiyet ilişkilerine dair şiddetli kanıları ortadan kaldırabilmesi önemlidir. Etkiye tepki kuralının hayatın içindeki gerçekliği yarattığına dair derin bağı çözebilmek niyetin tezahüründe büyük bir adımdır. Parayı, bolluğu, sağlığı kendi hayatına çekmeye niyet eden kişinin niyet tezahürü eğitimi sayesinde; düşünce, davranış ve yaşantısında başka bir farkındalık boyutuna geçmesi mümkündür.

Niyet Tezahürü Eğitimi Nasıl Yapılır?

Gerçekleştirme çalışmaları niyet tezahüründe yapılması gereken çalışmalardan biridir. En eski çağlardan günümüze kadar bir çok uygarlıkta kullanıldığı bilenen bu yöntem günümüz insanına da ışık tutmaktadır.

Geleni Gör – Tut- Aktar Felsefesinin derinine inebilmek, geleni tutabilmek, geleni zenginliğe dönüştürebilmek, geleni biriktirebilmek ve geleni daha ileriki kuşaklara aktarabilmekten yeni farkındalıklara kavuşmak gerekir.

Cüzi kader ve külli kader arasındaki ayrımı bilebilmek, sistematik olarak gerçekleşen kaderin şifrelerini çözebilmek için Niyet Tezahürü Eğitimi önemli bir durak noktası… “Hayatı tasarla, tasarladığın hayatı yaşa” şeklinde bir çıkarımı hayatının gerçeği olarak meydana getirmeyi hedefliyorsanız, bu eğitim tam da sizin için…

“Neden olmuyor”’u “İstedim ve Oldu”’ya çevirmenin yolu yine sizin içinizde, sizin yöntemlerinizde, sizin çabanızla… Bu eğitim, bugüne kadar bildiklerinizi, duyduklarınızı, öğrendiklerinizi, labirentin parçaları gibi bir araya getirmeye yarıyor. Büyük resmi gördüğünüzde, hayatınızın nerede olduğunu, sizin hayatınızın neresinde olduğunuzu, hayatınızı nereye götürdüğünüzü ve götürmek istediğiniz yeri yeniden yanıtlıyor olacaksınız. Niyet tezahürü eğitiminde size sunulan teknikler yardımıyla “Yeni Bir Hayatı İnşaa Etmek Mümkün mü?” sorusunun yanıtını bulabileceksiniz. Bedeniniz berekettir. Bedeninizdeki bereket noktası ile buluşun.

Eğitim 2 gün sürmektedir. Eğitim sonrasında 2 haftada bir olmak üzere uygulama yapılır. Uygulamalar; 3 ay boyunca toplamda 6 kere şeklindedir. Niyet tezahürü eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Ara:
Cep: 0530 966 2576
Sabit: 0242 316 2576

Ya da biz seni arayalım:

HEMEN ARA
YOL TARİFİ AL
maltepe escort