1983 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında Yeşilköy 50. Yıl Anadolu lisesinden, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Bakırköy SBYO Ebelik Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim; “Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi; İstanbul İli Aile Sağlığı Merkezi örneği” başlıklı tez çalışması yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılından beri aktif olarak ebelik–doğum koçluğu yapmaktadır. Mesleki çalışma alanları; gebe–bebek–lohusa izlem ve takip, toplum sağlığının korunması ve takibi, bulaşıcı hastalıklardan korunma, 15-49 yaş kadın sağlığı izlem ve takibi, üreme sağlığı ve aile planlamasıdır. 

 

Aldığı Eğitim ve Sertifikalar;

 

Doğum Koçluğu Eğitici Eğitim Sertifikası, 

 

Gebe ve Doğum Rehberliği,  

 

Hamile Pilatesi ve Yogası,