EgitimDetay - Makro Oluşum Akademi

BİOENERJİ EĞİTİMİ

Bioenerji Nedir?

Biomanyetizma (Bioenerji), dünyada kullanılan 3 Bioenerji tekniği olan Rus, Azeri ve Ukrayna yöntemlerinin birleşmiş haline Manyetizma Tekniğini birleştirerek ortaya çıkarılan yepyeni bir şifa tekniğidir.

Dünyamızda kendimiz dahil, yaşam sürdüğünü bildiğimiz tüm canlılara hayat veren bir enerji olduğu bilinmektedir. Bioenerji tüm canlıların sahip olduğu enerjinin ta kendisidir. Doğduğumuz ilk anda aldığımız ilk nefesten itibaren, hayatımızın tüm demlerinde bizi hayatla iç içe tutan enerji çeşitli düzeyde frekanslarla kendini gösterir.

İnsan bünyesi bioenerji bakımdan incelendiğinde, asıl değer olarak var olması beklenen frekansların o seviyede olmaması çeşitli sağlık problemleri olarak kendini gösterir. Ruhsal ve duygusal dengesizlikler, çeşitli organlarda yaşanılan sorunlar vücudun bioenerji dengesinin bozulmasından meydana gelir.

Bioenerji şifa tekniği, vücudun bioenerji frekanslarını düzenlemeye ve bioenerji sorunlu gözüken bölgelerde enerji akışını dengelemeye yarar.

Bioenerji şifa tekniği ile vücudun bağışık sisteminin güçlenmesi sağlanır. Çeşitli sağlık sorunları ile kendini gösteren işaretleri çözmeye ele alan bu şifa tekniği (bioenerji), başın en üst bölgesinden ayakların altına kadar uzanan insan vücudunda denge problemi yaratan frekans bozukluklarını gidermeye yöneliktir.

Bioenerji, insan bedenindeki rahatsızlıkları gidermeye yönelik bir çalışma olmakla birlikte, çalışma alanı bununla sınırlı değildir. Bioenerji kişinin mutluluğu ya da mutsuzluğu, her hangi bir ilişki düzeyindeki aksaklık (para, eş, iş, aile, kendi ile), hayatın akışında sıklıkla rastladığı tekrar eden kısır döngüler ile de ilgilenir. Bioenerjik dengesizlikler kişinin hayatında başa çıkmakta zorlandığı sorunlarının temel kaynaklardan biri olarak hayatın tümünü etkiler.

Bioenerji dengesinin bozulmasına neden olan faktörler çok çeşitlidir. Kişinin doğuştan yaşadığı bugüne kadar sürdüğü yaşamın kalitesi ya da kalitesizliği  bioenerjik dengenin bozulmasına etken olabilir. Birbirini etkileyen bir çarkın dişlileri olarak pek çok etken gösterilebilir.

Dünya dışı elektromanyetik etki, çevre koşullarında görülen değişiklikler, beslenme şeklindeki ve tüketilen gıdalardaki zararlı seçimler, güneş ışınlarına kontrolsüzce maruz kalma ve UV ışınlarından etkilenme gibi bir çok konu insan hayatına bir sonuç olarak geri  döner , insanın bioenerji dengesini etkiler.

Kişinin yapmış olduğu bilinçli seçimler ya da mecbur kaldığı durumları incelemek de bir çok cevabı bulmaya yarar. Yoğun bir iş temposu, hareketsizlik, yaşanılan ortamın güvensizliği, çatışma ortamında bulunuyor olmak, bağımsız gibi gözükse de ruhsal sorunlardan bedensel sorunlara kadar potansiyel sıkıntıların habercisi olabilir. İnsanın içinde bulunan yalnızlık, korkular, yetersizlik, kin, nefret, mutsuzluk gibi olumsuz duygularının beden sağlığına etkileri yapılan araştırmaların sonuçlarında kendini göstermektedir. Duyguların her birinin hangi organa ne zarar verdiği açıkça bilinmektedir.

Kişi, kendi yaşamını ne kadar kontrol altında tutarsa tutsun, müdahale edemediği ve değiştiremediği bazı faktörleri de göz ardı etmemelidir. Kişinin ata gen zincirinden gelen, kan bağı olan atalarının taşımış olduğu rahatsızlıklar da bioenerji dengesinin bozulmasında yok sayılamayacak bir etkiye sahiptir.

İnsan vücudunun bu ve benzer bir çok konudan kaynaklı sorunları, bioenerjik frekans dengelemesi ile giderilebilmekte ve bioenerji terapisi sonrasında vücudun şifalanmaya başlandığı gözlemlenebilmektedir.

 

Hangi Problemlerde Bioenerji  Şifa Uygulaması Yapılır?

Kişinin yaşam kalitesinin akışını olumsuz olarak etkileyen problemler kendini hastalık olarak göstermektedir. Herhangi bir organda yaşanılan sağlık problemi ya da kişinin yaşam seviyesini, ilişkilerini, davranış şekillerini olumsuz yönde etkileyen duygusal problemi bioenerji konusuna girer. Kişinin bioenerji dengesini bozan düşük frekans, bioenerji tekniği uygulayan bir bioenerjist vasıtası ile bioenerji uygulanarak istenilen frekans düzeyine getirilebilir.

Bioenerji Frekansı Dengeleme Sistemi

* Çeşitli nörolojik rahatsızlıkların giderilmesinde, migren gibi adı konulmuş ya da sebebi bilinmeyen şiddetli ve sürekli baş ağrılarının giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Bioenerji vücudun bel bölgesinde, sırt bölgesinde ve boyun bölgesinde görülen ağrıların giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Bioenerji bel ve boyun fıtığı problemlerinin giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Omuzlarda, kollarda, eklem yerlerinde kendini gösteren kas hastalıkların, romatizmal ağrıların giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Bioenerji kişinin kendini sürekli yorgun, halsiz ve güçsüz hissettiği durumlarda tıbba yardımcıdır.

* Tümör ve Guatr ası verilen sağlık problemlerin giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Solunum sisteminde görülen rahatsızlıkların giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Görülen hormonal bozukluklar ve salgı bezlerinde görülen bozuklukların giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Kısmi felç ve/veya kısmi kas güçsüzlükleri görülen kişilerin bu sorunlarının giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Bioenerji akciğer sağlık problemlerinin giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Faranjit gibi sürekli nükseden kronik problemlerin giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Mide ve sindirim bölgesinde görülen sağlık problemlerinden hazımsızlık, ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıklarının giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Korkuların giderilmesinde, unutkanlık, panik atak, konsantrasyon problemlerinde tıbba yardımcıdır.

* Bioenerji tedavisi bağırsaklarda görülen kolit, kolon gibi rahatsızlıkların giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Erkeklerde rastlanan problemlerden biri olan Prostat sorunlarının giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Bilinen kalp rahatsızlıkları, kalp çarpıntıları gibi problemlerin giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Bioenerji tedavisi el ve ayaklarda görülen terleme problemlerinin giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Kadınlarda görülen adet sancılarının giderilmesinde, üremeye etki eden kısırlık durumlarında, menapoza bağlı şikayetlerin giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Vücudun çeşitli eklem yerlerinde görülen kireçlenme, diz kapaklarındaki yırtıklar, sıvı kaybı problemlerinde tıbba yardımcıdır.

* Stresten kaynaklı şikayetlerinde giderilmesinde, uykusuzluk, depresyon, aşırı sinirlilik, aşırı heyecan, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon problemleri, endişe ve kaygıların giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* İdrar yolları enfeksiyonları, idrarda yanma, kaşıntı problemlerinin giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Tiroid bezlerinden kaynaklı sağlık problemlerinin giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Siyatik lumbago rahatsızlığının giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

* Bioenerji tedavisi çeşitli cilt ve deri rahatsızlıklarının giderilmesinde tıbba yardımcıdır.

Bioenerji Enerji Dengeleme Sisteminde yukarıda belirtilen rahatsızlıkların giderilmesine yönelik bir şifa tekniği uygulanır. Her ne kadar bölgesel faydaları aktarılmış olsa da, vücudun tamamına uygulanan bir şifa tekniği söz konudur. Bioenerji çalışma uygulamaları, kişinin şifa bulması, şifalı olduğu durumda enerji seviyesinin hangi durumda olması gerekiyorsa o duruma gelmesini sağlar.

Biomanyetizma (Bioenerji + Manyetizma) 1. Modül Pratisyen Uygulayıcı Eğitimi alan kişiler, eğitim sonrasında 22 problemin üzerinde uygulama yetisi kazanmış olur. Kişi uzman olmak isterse 1. Modül ile ilgili bir rapor hazırlamalıdır. Tekniğin uygulamadan önce ve sonrası ile ilgili gözlem ve tetkiklerini sunmalıdır.

Biomanyetizma (Bioenerji + Manyetizma) 2. Modül Uzman Uygulayıcı Eğitimi alan kişiler 125 ana semptom ve alt saçaklarıyla 850 semptoma müdahale yetisi kazanmış olur. Eğitim sonrasında Bioenerjist olarak, almış olduğu bilgileri pekiştirmek amacıyla aynı eğitime ücretsiz olarak tekrar katılma hakkına sahip olacaktır.

Biomanyetizma (Bioenerji + Manyetizma) 1. Modül Pratisyen Uygulayıcı Eğitimi ve Biomanyetizma (Bioenerji + Manyetizma) 2. Modül Uzman Uygulayıcı Eğitimi sırasıyla alınan eğitimlerdir ve her bir eğitim 20 saat ve toplamda 2 tam gün süren eğitim hem teorik hem de uygulamalı bir içeriğe sahiptir.

 

BioManyetizma® – (Bioenerji + Manyetizma) Terapisi Nasıl Yapılır?

Biomanyetizör,  aldığı eğitimde edindiği bilgilerin ışığında, terapi yapmak üzere etkileşime geçtiği kişi ile öncelikle manyetik etki kurar. Akabinde Bioenerjitik çalışmanın başlaması ile Bioenerji sistemi ile manyetizma tekniğini birleştirerek ilerler. Biomanyetizma (Bioenerji + Manyetizma) 1. Modül Pratisyen Uygulayıcı eğitimi alan kişinin terapi süresi 1 saat 15 dakika sürer. Biomanyetizma (Bioenerji + Manyetizma) 2. Modül Uzman Uygulayıcı Eğitimi alan bir Biomanyetizörün terapi süresi ise 20-30 dakika kadar sürer.

Bioenerji akışı herhangi bir inanç sisteminde olmayı gerektirmez. Terapi alacak kişinin Bioenerjiye inanması gerekmez.

ÖNEMLİ NOT:

Biomanyetizma  (Bioenerji + Manyetizma) terapisi tıbbi anlamda bir teşhis ve tedavi uygulaması değildir. İnsan vücudunun enerji bedeninde dengelenmeye yarayan bilimsel bir uygulama şeklindedir. Bir biomanyetizör kesin bir teşhiste bulunamaz ve teşhis edilmiş bir hastalığı tedavi edeceği iddiasında bulunamaz. Elde edeceği sonuçlar ile ilgili bir taahhütte bulunamaz. Vücudun sistemik bozukluklarını ortadan kaldıran Biomanyetizma sistemi, kişinin bozulan sağlıklı sistemini yeniden kurmaya yardımcı olur. Tıbbi kontrol ve tedavilerin takibi terapi alan kişinin sorumluluğundadır.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ / YORUMLAR