EgitimDetay - Makro Oluşum Akademi

NEFES EĞİTİMİ

 

İnsanoğlu anne rahminden çıkarken ve dünyada yaşamına başladığı o ilk anlarda birçok bilgiye sahiptir. Anne karnından çıkarken aldığı ilk nefes öyle olması gerektiği için ve kendisi bunu başarabildiği için alınmıştır.

Bir bebeğin nefes almamayı bilmesi ya da unutması gibi bir durum söz konusu olmadığına göre, yaşamının önemli bir belirtisi olan bu nefes alma işi zaman içinde nasıl değişime uğrar?

Doğru nefes almak konusunda neredeyse uzman olan bebeklerde diyafram açıktır ve diyaframdan nefes alma yeteneği mevcuttur.

Timüs bezi ve üçüncü göz açık, çalışır vaziyettedir. Dahil olduğu yaşama uyum sağlayan bir bebek, hayatında olanlar dahilinde bilgi alışverişini sürdürmeye devam eder ve doğal olarak çeşitli tepkiler verir. Sempatik sinir sistemini devreye sokan çeşitli olaylar ve kişiye olanlar stres düzeyinde değişikliklere yol açarak başlar.

 

Yaşamda olanlara karşı gelişen çeşitli olumsuz duyguları örneklendirmek gerekirse, panik, sinirlilik, mutsuzluk bunların bir kaçıdır. Bir bebek büyürken, dünyaya alışırken doğuştan gelen bilgilerin üstüne eklenen dünyevi bilgiler, yaşanmışlıklar ruhani yönde körelmelere ve o anda olan ile başkalaşmalara doğru yol alır.

 

Bildiklerini unutmak, bildiklerini uygulayamamak, bildiklerini doğru şekilde uygulayamamak gibi sonuca etki eden süreçleri yaşar. Dolayısıyla, doğduğu anda iyi bildiği doğru nefes alma konusu, çeşitli etkenlerden dolayı doğru nefes alamama, süregelen nefes alma şekillerinde değişme şeklinde evrilir.

 

Unutulan “Doğru Nefes”, Nefes Eğitimi ile Yeniden Hatırlanabilir mi? Bir bebeğin bilgisinden ve kendinden emin aldığı nefesler, yetişkin bir kişi olduğunda da aynı şekilde olabilir. Korkulardan, endişelerden, isteklerden, beklentilerden ve sabredilmesi gereken süreçlerden etki altına girerek değişen nefes, sağlığı ve dengeli ruh halini koruduğu sürece doğru nefes olarak kalabilir.

Bir başka deyişle, duygusal açıdan dengede ve fiziksel yönden sağlıklı olabilmek için doğru nefesi almak gerekir. Bu başarıldığında, bir bebeğin doğru zamanda doğru tepkileri verdiği ilk günlerdeki neşesini bir yetişkin iken de taşıması mümkündür.

En eski tarihi süreçlerden bugüne, insanların yaşamış oldukları rahatsızlıkları, sağlık problemlerini gidermek için uyguladıkları şifa çalışmalarının odak noktası nefes çalışmalarıdır. Bugün, hangi ad ile anılırsa anılsın, hangi ekolden olursa olsun, gerçekleştirilen şifa çalışmalarında nefes önemli bir unsurdur ve bu şifa tekniklerinin işleyişinde büyük rol oynar.

Zihin ile Beden Birbirleri İle Nefes Sayesinde Bağlantı Kurar Kişi kendini değersiz görüyorsa, bu nefesine yansır. Kişinin alması gereken nefes düzeyinden uzaklaşması, kendisi dışında kalan çevre ile olan iletişimindeki bağların çözülmesine neden olur. Kişinin nefes düzeyindeki aksamalar kendine odaklanmasına neden olur.

Birlik bilincinden kopan kişinin zihninde bulanıklaşma ve egonun devreye girmesi gibi yaşamsal sorunlarla baş etmekte zorlandığı ancak istemsizce içine girdiği negatif süreçler, yine ancak doğru nefes ile doğru yola girer.

Doğru nefesi almak, derin bir nefes almak, kişinin korku, endişe, yalnızlık, çaresizlik gibi olumsuz duygularını bünyesinden uzaklaştıran panzehir gibidir. Kişinin zihninin ortadan kalktığı, ruhani bir boyuta geçişinin kolaylaştığı doğru nefes alma anında huzur ve mutluluk hissi vardır.

Bolluk İçinde Yaşamak Doğru Nefes Eğitimi İle Mümkün Olayların ve duyguların bizi sürüklediği noktada kalırsak nefesimiz düzensizleşir. Olayların, durumların ve duyguların düzelmesi için işe doğru nefes almakla başlamalıyız. Doğru nefes kusursuz bir anı getirir.

Kendimizle, hayatla ve olanlarla ilgili akışta olma anı, kendimizi en güvende hissettiğimiz andır. Bu an, olayları akışına bırakabilmeyi, her şeyin üstesinden gelebilecek duru görüyü beraberinde getirir. Hayatımıza müdahale edebileceğimizi hissettiğimiz o güçlü anda, kendimizi değerli ve sahip olduğumuz her şeyi yeterli görebiliriz. Bu sayede kaynaklarımızın yeterli, emeklerimizin anlamlı olduğu duygu ve düşünce düzeyinde kalabilir, tüm sınırlayıcı inançlardan sıyrılabiliriz.

İnsan İlişkilerinde Mükemmelliği Yakalamak İçin Doğru Nefes Eğitimi Almak istediğimiz sevgiye sahip olduğumuz gerçeğini unutturan yanlış nefesten kurtulup doğru nefes aldığımızda, sahip olduğumuz “sevgi” değerlerini hatırlayabiliriz.

Nefesimizi doğru şekilde aldığımızda, evrenle, tüm canlılarla, tüm insanlarla keyifli bir iletişim kurma imkanı doğar. İnsan iletişiminin alış ve veriş dengesini mutlu olmayı sağlayacak düzeye getirir. Dünyevi yönümüzün baskın geldiği zamanlarda kendimizi kullandırtmamak, başkasına gereksiz güç vermemek adına baskıladığımız davranışlarımız, her şeyin daha çoğunu almak adına sömürdüğümüz iletişimlerimiz başka bir iletişim şekline dönüşür.

Her şeyle ve herkesle öz ve sahici iletişim doğru nefes ile sağlanabilir. Doğru Nefes Eğitimi Almak Sağlıklı Olmak İçin Şart Bilinçaltımızda bastırdığımız birçok duygu vardır. Nefes alış şeklimiz de bu duyguların bastırılmasına bir etkendir. Bastırılmış duygular insan bedenine ve zihnine zarar verir ve onarılması güç olan tahribatlara yol açabilir.

Duygular enerji yüklüdür ve bu içimizde bulunan bu enerji yok edilemez. Yanlış duyguları doğru duygularla değiştirebilmek, içimizdeki enerjiyi istediğimiz olumlu şekle dönüştürebilmek bizim kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şeydir. Bu kendimize, bedenimize, hayatımıza karşı bir sorumluluğumuzdur.

Doğru nefes almanın sağlığımıza bilinen en önemli ilişkisi, vücudumuzda dolaşan oksijen iledir. Vücudumuzdaki oksijen hücrelerimize etki eder.

Sağlıklı bir oksijen salınımı normal hücrelerin sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürmeye hizmet ettiğini gösterir. Oksijen azaldığında ise sağlıklı hücrelerin kalitesinde düşüş yaşanır ve bu da sağlıklı bir bünyenin risk altına girmesi anlamına gelir.

Hücrelerden oluşan insan bedeninde yaşam kalitesi hücrelerin sağlığına bağlıdır. Hücrelerin sağlığı ise doğru oksijen alımı ile sıkı sıkıya bağlıdır. Doğru nefes almak, doğru oksijen düzeyini sürdürmek sağlığımız için şarttır.

 

Nefes Eğitmeni ve Nefes Terapisti Nasıl Olabilirim?

Akademimizin Nefes Eğitmenleri tarafından verilen nefes eğitimi haftanın 2 günü ve günde 1,5 saat olmak üzere toplamda 8 hafta sürmektedir. Nefes Eğitmeni olmak için ise; 16 hafta süre ayırmak gerekmektedir.

Haftada 2 gün olmak üzere, günde 1,5 saat sürmektedir. Nefes Eğitmeni olmak için katılacağınız eğitim Holoterapi uygulaması, ayrıntılı nefes eğitimi ve nefes almanın önemi konularının işleneceği bir süreçtir. Uzman Nefes Terapisti tarafından verilen eğitim sonunda katılımcı sertifikasyona tabi tutulmaktadır.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ / YORUMLAR