EgitimDetay - Makro Oluşum Akademi

REİKİ

 

 

Reiki; ruhsal bilgeliğin rehberlik ettiği yaşam gücü enerjisi sistemi olarak Japon Dr. Mikao Usui (1865-1926) sayesinde hayatımıza girmiştir. Binlerce yıl önceye uzanan bir iyileştirme tekniği olan ellerin teması, Reiki adı verilen, iki farklı anlamı isminin içine alan bu teknik ile günümüze kadar uzanmış ve şifa vermeyi sürdürmüştür.

Rei-Ruhsal Bilgelik, Ki-Yaşam Gücü anlamlarıyla canlıların tümüne hayat veren bir enerji olarak tanımlanabilir. Reiki, herkesin kolaylıkla öğrenebileceği bir iyileştirme yöntemidir ve bir kişi, seçtiği Reiki Master’ın vesilesiyle Reiki’ye kolaylıkla uyumlanabilir.

Reiki’nin ne olduğunu ve Reiki’yi içeren bilgileri Reiki Master’ın öğretmesi ve kişinin uyumlanması bu metodu uygulamak için yeterlidir. Reiki, son derece basit, zararsız ve iyileşmeye yönelik güvenli bir metoddur. Uyumlama, kişinin farkındalık ve bilinç boyutunun değişmesine yol açan olumlu bir aşamadır.

Bu şifa tekniği, öğretilmekten ziyade aktarılmaktan(Reiki enerjisinin aktarılması, uyulmama) yol alarak ilerler. Kişinin Reiki’ye uyumlanması ile ruhsal anlamda duyarlılığının arttığı ve sezgisel farkındalığın arttığı söylenebilir. Ellerin teması ile, tedavi esnasında vücudu saran bir sıcaklık hissedilir. Bu ısı yükselişi ile kişinin fiziksel bedeninin iyileşmesi mümkün olurken, Reiki fiziksel bedenin yanı sıra, kişinin duygularına, zihnine ve ruhuna da şifa verir.

Reiki, birçok olumlu duygu ve düşünceyi harekete geçirir. Ruhsal deneyiminizi güçlendirmek için uyumlanacağınız Reiki, yaşamınız boyunca size rehberlik eder. Bir kişinin meditasyon yapmayı bilip bilmemesi ya da entelleltüel birikiminin olup olmaması Reiki için bir kıstas değildir. Bir kez uyumlandığınızda sizde Reiki var demektir ve Reiki uygulamanız mümkündür.

Reiki'ye uyumlanan kişiler yaşam enerjisini bir kanal olarak kullanabilir ve hem kendine hem kendine hem de başkasına şifa vermekte kanal olabilir. Reiki Nasıl Şifa Verir? Fiziksel bedenlerimizde bulunan organlar ve dokular işlev görmekte zorlandığında bu yaşam enerjisinde akış problemlerinin bir işaretidir.

Çakralar, çakraların bağlantısını sağlayan nadi kanalları, aura, meridyenler yaşam enerjisi ile doludur. Tıkanmalar ve blokajlar fiziksel bedenin hastalanmasına yol açar. Reiki, olumsuz etkilenmiş olan enerji alanlarını pozitif enerji yükler. Negatif yüklü duyguların ve düşüncelerin yoğunlaştığı enerji alanında titreşim seviyesinin yükselmesini, negatifin dağılarak yok olmasını sağlar. Enerji kanallarının temizlenmesi, yeniden düzenlenmesi ve şifa bulması için Reiki’den yararlanılır.

 

Reiki eğitimi alan kişi 21 günlük arınma süreci boyunca, uyumlandıktan sonra ellerinden akan ki enerjisini, bedenindeki yeri ve konumu bilinen küçük ve büyük çakralara verir ve kendisini enerji ile doldurur. Bu 21 günlük enerji yükseltme sürecinin ardından kişi artık bu enerjiyi başkalarına da verebilecek bir yetiye kavuşur.

Reiki’nin Uygulama Alanları MS (maltıpıl sklerosis), Kalp Hastalıkları, Kanser; Deri Problemleri, Kesikler, Yaralar, Kırık Kemikler, Baş Ağrıları, Soğuk Algınlığı, Grip, Boğaz Ağrısı, Güneş Yanığı, Yorgunluk, Uykusuzluk, İktidarsızlık, Bellek Zayıflığı, Güvensizlik vs. ÖNEMLİ NOT: Reiki uyumlaması, tıbbi teşhis ya da tedavi uygulaması değildir. Enerji bedenini dengelemek ve çakraların enerji akışını düzenlemek için yapılan bilimsel bir uygulamadır.

 

Bir Reiki uygulayıcısı, Reiki enerjisi verdiği kişiye herhangi bir tanı koyamaz, iyileşmesi yönünde herhangi bir vaade bulunamaz. Reiki uyulmaması alan bir kişi ya da Reiki seansı alan bir kişi vücusun sistem bozukluklarını kontrol etme ve ortadan kaldırma yönünde bir destek almış olur. Bu süreçte tıbbi tedavi ve kontrolleri takibi kişinin sorumluluğu altındadır.

Reiki Aşamaları Nelerdir?

Reiki terapisi aşamalardan oluşur. İsteyen kişi istediği aşamada kalabilir.

1. Aşamadan itibaren kişinin kendisine ve başkalarına şifa uygulaması yapması mümkündür. Daha ileriki aşamalara geldikçe kişi, semboller kullanarak ve enerji sisteminin daha güçlü sonuçları ile çeşitli semptomlara müdahale edebilir ve sorunlar ile ilgili güzel sonuçlara ulaşabilir. Bir Reiki terapisi 30 dakika ile 90 dakika arasında bir süreyi ayırmayı gerektirir. Reiki-II, Reiki-1’den sonra gelen 2. Düzey olarak bilinen bir aşamadır. Reiki uygulayıcısı bu eğitimi ve uyulmamayı alarak şifa yeteneklerini daha ileri bir düzeye taşımış olur.

Reiki-II ile bilikte Reiki enerjisinin gücü ve odaklanması yükselir. Reiki-1’de fiziksel sorunlara şifa vermeye yönelen kişi, Reiki-II’de fiziksel olmayan sorunlara da şifa verme yetisine kavuşur. Reiki-II uyulmaması alan bir kişi, aynı ortamda bulunmadığı, uzakta olan bir kişiye de Reiki şifa enerjisini gönderebilir. Çok eski tarihlerden beri kullanılan sembollerin Reiki-II’de de kullanılması Reiki-II’nin önemli bir yönüdür. Sembol kullanmak sadece Reiki’ye özgü değildir. Diğer şifa tekniklerinde de kullanıldığı görülen semboller, enerjiyi yönlendirmek ve enerjinin gücünü arttırmak için faydalıdır. Reiki uygulamasında semboller enerjinin doğru frekansta ve doğru amaca yönelik kullanılmasını sağlar. Enerjiye girişi sağlayan faktörlerden biridir. Semboller Reiki’de kutsaldır. Sembollerin kullanılmasıyla enerjiyi yönlendiren Reiki, zaman içinde çeşitli öğreticilerin kullandığı öğretme modelleri nedeni ile farklılık gösterebilir. Usui Reiki sisteminde semboller öğretilir ancak, bazı Reiki ustalarının farklı semboller kullandığı da görülür. Reiki’nin öğreticilerinden Sn. Takata’nın yazılı dökümanlar kullanmadan bilgi aktarımı yapması nedeni ile zaman içinde değişime uğramış semboller olduğu bilinmektedir.

Reiki Master’ını öğrettiği ve açtığı sembolleri uygulamak en doğru yaklaşım olacaktır.ki- Reiki’de 5 sembol vardır ve Reiki-II’de 3 sembol kullanılır. Reiki geleneğine dayanarak sizden kullandığınız sembolü gizli tutmanız istenir. Bu sembollerin dışında Reiki Master’ın kullandığı 2 sembol vardır, bu semboller de şifa ve inisiyasyon için kullanılır.

Reiki-II’den sonraki Reiki aşaması Reiki-III A’dır. Master seviyesindeki bu aşama, kişinin kendi kendinin Master’ı olmayı getirir. Bir Reiki öğretmeni olmak için bu aşama hazırlık niteliğindedir. Bir Reiki öğretmeni olmak için kişinin ihtiyaç duyduğu gelişimleri sağlaması için gerekli olan bir süreçtir. Bu aşamada kişinin kullanabileceği sembol sayısı 4 olur.

 

Master olan kişi astral boyutta çalışmalar yapabileceği büyük mesafeler kateder. Reiki-III A aşamasında olan bir kişi öğrenci inisiyasyonu yapmak için Reiki III-B Master Teacher aşamasına geçmeyi beklemelidir.

Reiki III_B Master/Teacher aşaması, kişinin Master/Teacher’ı uygun görürse geçebileceği öğrenci yetiştirme yoludur. Bu aşamada Reiki III-B Master olabilmenin ve danışanlarına yaklaşımını bir yaşam koçu gibi yürütebilmenin bir yolu olarak yaşam koçluğu eğitimi verilir. Bununla birlikte, eğitim daha kapsamlı bir hale gelir, EFT, NLP Tekbikleri, uyulmama ve Reiki aşamalarının üzerinde durulur. Reiki III-B Master eğitim süreci 5 aydır. Varoluş süreci olarak geçen eğitimin önemli bir parçası 10 hafta sürer ve bu 10 haftalık süreç eğitimin içinde iki kere tekrar edilir. Bu süreçte ayrıca; bilinç yükseltmeye yönelik özel çalışmalar, aura somatik okuma, psişik ameliyat yöntemleri de gösterilir.

 

3B REİKİ MASTER TEACHERLAR Sembollerin doğru kullanılması gerekir. Yanlış kullanılmalarını önlemek asıl amaçtır. Aynı zamanda Reiki’nin sadece sembollerden oluştuğu algısından kurtarmak için de gizli kalması istenir. Enerjinin akışını kuvvetlendirmeye yarayan önemli bir unsurdur ancak Reiki enerjidir ve sadece sembollerden ibaret değildir. Reiki ruhsal bir arınma yöntemi olarak ele alındığında, kutsal bulunan sembollerin de amacı ve doğası dışında kullanılmaması gereklidir. Semboller Türkiye’de Türkçe adları ile kullanılır. (Güçlendiren sembol, zihinsel şifa sembolü, duygusal şifa sembolü, uzağa şifa gönderme sembolü gibi)

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ / YORUMLAR