EgitimDetay - Makro Oluşum Akademi

TRANSTERAPİ EĞİTİMİ

Transterapi Terapisi Nedir?

Transterapi, kişinin kendi çabasıyla çözemediği bir problemini, Transterapist yardımıyla çözmeye odaklanan şifa yöntemidir. Kişinin var olan ruhsal, zihinsel ve duygusal problemlerinin nedenlerinin ne olduğu ile ilgilenen Transterapi Terapisi, kaynağa inerek kişinin o kaynak ile yüzleşmesini sağlar.

Yüzleşme sonrasında kişi, baskısı altında kaldığı, kendi gücüyle yenemediği bir enerji yükünden kurtulmuş olur. Transterapi, trans denilen enerji seviyesinin teta seviyesine düşmesi ile uygulanan bir yöntemdir.

Hipnoza benzetilse bile, Transterapi bir hipnoz yöntemi değildir. Kişinin uyutulması durumu söz konusu değildir. Kişi teta seviyesinde, bilinci açık, konuşulanları uyabildiği ve kendisinin de konuşmaya dahil olabildiği bir frekanstadır. Kişi kendi tanımladığı sorunun başladığı tarihe giderek, yaşadığı ana odaklanarak, o an ile yüzleşerek ve o andan sonra kendisine yüklemiş olduğu değeri yeniden düzenlemeye fırsat bularak hayatına geri döner.

Transterapi Terapisinde sıklıkla görülen bir durum ise; kişinin daha önce yaşamış olduğu, olumsuz, talihsiz olarak tanımladığı bir anı yaşayabileceği gibi, kendisinin daha önce hiç yaşamadığı, ancak dünyaya meydana gelmesine kanal olan ailesinden gelen geçmiş bir yaşanmışlığın da yükünü taşıyor olmasıdır. Bir kişinin anne ve babadan 7 kuşak geriye giderek toplamda 256 kişilik bir ata haritasından izler taşıdığı düşünülecek olursa, bir kişinin bu 7 kuşak içerisinde yaşanmış olan bir travmayı kendinde görüyor olması mümkündür. Kişi, geçmişten gelen bir yaşanmışlığı kendi hayatında yaşadığını ve tekrar ettiğini görebilir. Kişinin atalarının yaşadığı geçmişin benzerini yaşıyor olduğunu bilmesi ise çoğu zaman mümkün olmaz.

Günümüz dünyasında bireyselleşme, aileden uzaklaşma ve metropol düzeninde yaşama gerçeği, kendi annesinin ve babasının nasıl bir hayat yaşadığını ve nelerden etkilendiğine bile olanak vermemektedir. Kişinin doğum anı ile ilgili, annesinin gebelik dönemi ile ilgili bir çok bilgiyi toplaması mümkündür.

Bu bilgiler sorunlarını çözmekte yeterli olmayabilir. Kişi ne kadar geriye gidebilirse, o kadar büyük bir aydınlanma yaşar. Transterapi, kişinin kadersel sürecinde bir aydınlanma yaşaması, geçmiş ile bağlarında istenmeyen yanlardan kopması için uygulanabilecek bir arınma yöntemidir.

Kişinin teta seviyesine gelmesi ile yapılan enerji çalışmaları, ataları, enkarnik hayatları, ruh parçaları da dahil olmak üzere bilinçaltında yer bulmuş olan çekirdek inançlarından sıyrılmasına yarar. Birikmiş enerjinin boşaltılması, enerji blokajlarının ortadan kaldırılması, kişinin yerine yeni düşünce kalıplarını yerleştirmesi ile iyi olma hali gerçekleşir.

Kişi teta seviyesinde iken aldığı telkinler ile geçmiş an hologramına geçişi sağlandığında dahi bilinci açık ve isterse terapiyi durdurabilecek bir haldedir. Bu nedenle Transterapi Terapisi almak isteyen bir kişinin kendisini kontrol etmede ya da istemediği bir şeyi yapmak zorunda olmak konusunda bir çekincesi olmamalıdır.

Transterapi yüzyıllardır uygulanan şifa tekniklerinden biridir. Bilinçaltındaki blokajların silinmesi, revize edilmesi ya da gerekiyorsa aynı şartlarda kalması üzerine kurulmuş bir arınmadır. Travmatik problemler ve probleme yol açan güdümlerin belirlenip ortadan kaldırılması, artık hayata etki etmemesi için uygulanır.

 

Transterapi Terapisi Neye İyi Gelir?

Kişinin ilişkilerinde istediği kaliteyi bulamaması, karşısına çıkan karşı cinsten kişiler ile düzenli ve sürekli bir iletişime girememesi, karşı cinsle yaşadığı problemlerin sürekli olarak tekrar etmesi, hayatına farklı kişiler girse bile o kişilerle bile benzer problemleri yaşıyor olması Transterapi Terapisi’nin çözüme ulaştırabileceği durumlardan biridir.

Kişinin maddi sıkıntılarını gideremiyor oluşu, bir türlü varlıklı olamayışı, parayı elinde tutamayışı, maddi kaynaklarını sağlıklı yürütemiyor oluşu, sürekli bir iş düzeni kuramıyor oluşu, iş ilişkilerinde aynı düzeyde sorunları başka başka kişilerle yeniden yaşıyor oluşu Transterapi Terapisi’nin çözüme ulaştırabileceği konulardan birisidir.

Kişinin beslenme ile ilişkisinde yaşadığı sorunlar, çok zayıf oluşu ve kilo alamayışı ya da çok kilolu oluşu ya da kilo veremeyişi, sağlıklı beslenmeden uzaklaşması, zararlı besinler tüketişi ya da çeşitli kötü alışkanlıklara sahip oluşu, bağımlılıkları da Transterapi Terapisi’nin çözüme ulaştırabileceği konulardan birisidir.

Kişinin aşırı agresif olması, büyük korkularının olması, endişe ve panik hali, mutluluk duygusunun olmayışı, huzuru bilmeyişi, heves, hayal, umut gibi kendisini dünyada tutacak duygulardan yoksun oluşu gibi bir çok duygusal travmatik durumu Transterapi Terapisi ile değiştirmek mümkündür.

Transterapi Terapisini Kimler Alabilir ?

Transterapi Terapisi alacak kişinin 15 yaşından büyük olması gerekir. Kişinin akıl sağlığının yerinde olması ve konuşmasına bir mani olmaması önemlidir. Çünkü terapi esnasında soru ve cevap şeklinde iletişim sürer. Kişinin kendini istediği şekilde ifade edebildiği durumlarda Transterapi Terapisi uygulanır.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ / YORUMLAR