blogDetay - Makro Oluşum Akademi

Mutluluk Kuşaktan Kuşağa Azalıyor mu?

0Görüntülenme
19 Şub 2021
Kategori: Blog Kategori 2

Yapılan araştırmalarda kuşaktan kuşağa mutluluk seviyelerinde son yıllarda önemli değişimler gösteriyor. Yapılmış en önemli araştırma Bilgi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş. Sonuçlara göre Y ve Z kuşağı yaşadığı mekanları geliştirmeye daha yatkın görülmüş. Bu da çevrelerindeki kişilerin daha mutlu olmasına etki ediyor. 2.Dünya savaşından sonra 1980’lerin başına kadar doğum tarihi olarak nitelendirilen “Baby Boomer” kuşak ise, çok fazla sıkıntı çektiği için mutluluk seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı ve gün geçtikçe de yeni kuşakları anlamlandıramadığı için bu seviyeyi bile korumayı başaramamış. Yani en büyük mutluluk seviyesi Z kuşağında gözüküyor. Mutluluk ilginç bir biçimde kuşaktan kuşağa artıyor.

En mutsuz kuşağın, kişisel memnuniyetlerine önem veren, sağlığın en önemli mutluluk kaynağı olduğuna inanan insanlardan oluştuğunu söylemek gerek. Daha tutumlu ve zora alışkın, yeni bir düzene adapte olmak istemeyen bir kuşak.  Bunda ise savaşların ve ekonomik krizlerin önemi çok büyük. Yaşadıkları yıllar içinde o kadar fazla kötü olay gerçekleşmiş ki, sağlık en büyük istekleri olmuş.

Aslında X kuşağının bu denli mutsuzluğu bir yandan da endişeli olmalarını azaltıyor. Buna en büyük örnek ise son yıllarda çıkan pandemik hastalıkları, en fazla gençleri tedirgin ettiği, daha yaşlıların ise bunu dert etmediği olabilir. Bunca savaş ve buhranlı dönemden sonra endişe ve kaygı seviyeleri ise duyarlılığını kaybetmiş gözüküyor.

Aynı şekilde bu kuşak mükemmelliyetçi tavırlarıyla mutluluklarını aşağı çekebiliyor. Hırs bu kuşağın en büyük özelliklerinden biri. Ön plana çıkabilmek için çalışmanın gücüne inanıyor ve yine eğlenceyi hırs ve başarıda buluyor.

Her şeyin olabileceğine, imkansız bir şeyin olmadığına inanan Y kuşağı ise, önceki kuşağa göre daha refah bir dünyada yaşamaya alışmış. Daha az sıkıntı ise daha fazla mutluluk getiriyor. Araştırmalara göre Y kuşağının mutluluk seviyesi, önceki kuşaklara göre çok daha yüksek seyrediyor.

Y kuşağı eğlenceyi çok seviyor ve pozitif düşünceden yana. Sosyal olmayı bir bilinç haline getirmiş. Otoriteyi sevmemesi ise özgürlüklerine düşkün olduğunu gösteriyor.

Z kuşağı ise inanılmaz bir teknolojik hayatta gözlerini açıyor. Her şey dijital onlar için. Sürekli bir seçim halindeler, çok fazla imkan ve tercihleri var. Bu da özgürlüklerinin en üst düzeye ulaştığını gösteren veriler. Hayatta teknolojiyi aldığımızda belki en mutsuz kuşak olabilecek olan Z kuşağı, birbirilerine çok hızlı ulaşmanın, kolay şekilde hayatlarını yaşamalarının sefasını sürüyor gibi gözüküyor. Bu da hayatlarını mutlu şekilde sürdürdüklerine işaret ediyor.

Bu arada araştırmanın yapıldığı kişilerin cinsiyetlerinin anlamlı bir değişiklik göstermediği sonucuna varıldı. Yani seçilmiş kişilerin yaşlarının mutluluğa direkt etkili olduğu fakat cinsiyetlerinin ise çok değiştirmediği sonucu ortaya çıkmış. Kuşaktan kuşağa erkekler kadınlardan daha mutsuz gibi bir sonuca ulaşılamıyor ya da tam tersi bir hipotez üretilemiyor.