blogDetay - Makro Oluşum Akademi

Blog Kategori 2 ait makalaler

Ana SayfaBlogReiki, Modern Hemşirelik midir?

Reiki, Modern Hemşirelik midir?

0Görüntülenme
25 Nis 2021
Kategori: Blog Kategori 2

Tamamlayıcı ve alternatif terapiler insanoğlu var olduğu andan itibaren kullanılmasına rağmen 1990’lı yıllardan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler arasında yer alan ve Japonca bir kelime olan reiki; noninvasif, yan etkisi olmayan, var olan tedavi üzerine olumsuz etkisi olmayan, farklı akut ve kronik durumları önleyen ve tedaviye yardımcı olan, uygulanması kolay ve maliyet etkili bir tedavi şeklidir. Rehabilitasyon üniteleri, hospisler, acil bakım üniteleri, psikiyatri klinikleri, ameliyathaneler, huzurevi/yaşlı bakım evleri, pediatri klinikleri, kadın doğum ve jinekoloji klinikleri ve neonatal bakım kliniklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Reiki, hastane ve kliniklerde birinci derece reiki eğitimi almış hemşire gibi lisanslı uygulayıcılar, lisanssız reiki uygulayıcıları ve bakım vericiler, aile üyeleri ve hastalar tarafından uygulanabilir. Reikinin terapotik etkisiyle ilgili yapılan kanıta dayalı randomize kontrollü çalışmalar incelendiğinde; ağrıyı hafifletme (özellikle postoperatif ve kanser), anksiyete/depresyonu azaltma, yaşam kalitesini artırma, yorgunluğu azaltma, kan basıncı ve nabzı düzenleme, relaksasyonu ve konforu sağlama gibi etkilere sahip olup, standart hemşirelik bakımını bütünlediği bildirilmiştir. İnformal bakım verenler, formal bakım verenlerin aksine çoğunlukla aile üyelerinden olup; ileri yaş, demans, kanser gibi kronik bir hastalık nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan bireylere herhangi bir karşılık beklemeksizin bakım sağlamaktadırlar. Bu deneyim; bakım verenler tarafından zamanla kronik bir stres etkeni olarak algılanmakta ve genellikle günlük yaşamları ve sağlıkları üzerinde olumsuz psikolojik, davranışsal ve fizyolojik etkiler yaşamalarına neden olabilmektedir. Literatürde, artmış psikolojik stres düzeyinin, hızlanmış hücresel ve organik yaşlanmanın göstergeleri ile ilişkili olduğu, solunum yolları hastalıklarının görülme sıklığını artırdığı, koroner arter hastalıkların bakım verme süresiyle arttığı, hücresel değişikliklerle kansere yatkınlığı sıklaştırdığı, depresyon, anksiyete ve uyku bozukluğunu içeren farklı psikolojik tepkilere yol açtığını bildiren birçok çalışma bulunmaktadır. Bunun yanında, çalışmalarda bakım verenlerde stres düzeyinin artmasının bakımın kalitesi ve hastanın yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle, kronik hastalıklı birey ile birlikte bakım verenin de fiziksel, sosyal ve emosyonel durumunun değerlendirilmesi ve bakım verici stresinin erken aşamalarda tanılanması hem hasta bireyin hem de bakım verenin biyopsikososyal sağlığının yükseltilmesini ve beklenen bakım sonuçlarının elde edilmesini sağlayacaktır. Reiki enerji terapisi, sağlık açısından risksiz, maliyet gerektirmeyen, uygulaması kolay, anksiyete ve stresi azaltmanın da dâhil olduğu birçok alanda iyilik hâlini yükselten etkilere sahip tamamlayıcı ve bütünleşik (integratif) bir uygulamadır. Bakım verici stresini azaltmada reiki enerji terapisinin uygulanması ile ilgili bu derlemenin, literatürde yer alan bilgileri paylaşarak kronik hastalığı olan bireye bakım verenlere ve hemşirelik mesleği profesyonellerine rehberlik etmesi beklenmektedir.